Ring oss: +47 982 21 718

Velkommen!

Snøsmeltesystem

Snøsmeltesystem

Komplette snømelteanlegg for:

Private hus – Gangveier, oppkjørsler etc.

Gårdsplasser, ved garasje, gangveier etc.

Industri bygninger – Lastramper, veier etc.

Offentlige plasser – Parkeringsplasser, idrettsplasser mm

Avansert snøsmeltstyring med sensor som registrer nedbør.

Snøsmelteanlegg må frostsikres og kobles mot en platevarmeveksler eller lukket krets/spiral i tank/bereder.

12 vare(r)